ترجمه معتبر کتاب مربیگری سطح یک فیبا توسط فدراسیون بسکتبال و با تایید فدراسیون جهانی منتشر گردید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، این کتاب مطابق با دوره مربیگری درجه ۳ ایران گردآوری شده است و علاقمندان می‌توانند جهت تهیه این کتاب به بخش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال پرفام ذاکرانی به شماره تماس (۴۴۷۳۹۱۲۱ داخلی ۱27) مراجعه نمایند.