سایت شورای المپیک آسیا با انتشار خبری، انتصاب دکتر طباطبایی در کمیته پزشکی فیبا را انعکاس داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، پس از انتصاب دکتر رامین طباطبایی در کمیته پزشکی فیبا، سایت شورای المپیک آسیا این خبر را منعکس کرد.

روز گذشته سایت شورای المپیک آسیا با قرار دادن خبر حضور دکتر رامین طباطبایی در کمیته پزشکی فیبا از کسب سهمیه المپیک توسط تیم ملی بسکتبال مردان نیز یاد کرده است.