فدراسیون بسکتبال یک ‎دوره تربیت مدیر برگزاری رویداد های ورزشی بسکتبال برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، ‎کمیته آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال قصد دارد یک ‎دوره تربیت مدیر برگزاری رویداد های ورزشی بسکتبال برگزار کند.

‎تاریخ برگزاری : 98/8/1 چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 16
‎مکان: کمیته ملی المپیک

اسامی مدرسان و موضوعات این دوره به شرح زیر است:

– ‎خدمات پزشکی ورزشی رویدادهای ورزشی مدرس: دکتر رامین احمدی طباطبایی (ریاست فدراسیون بسکتبال و عضو کمیسیون پزشکی فیبا)
– ‎انواع رویداد های ورزشی مدرس: دکتر علیرضا رحیمی (دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی و رئیس کمیته آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال)
‎- طرز اجرای رویدادهای ورزشی مدرس: پیام سیفی زاده ( رئیس کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال)
– ‎بازاریابی و رسانه های اجتماعی رویداد های ورزشی مدرس آرمین امانتی (دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی و مدیر رسانه های اجتماعی فدراسیون بسکتبال)
‎- منابع انسانی و کمیته داوطلبی رویداد های ورزشی مدرس دکتر نوید آرازشی (دکتری مدیریت ورزشی)
‎مبلغ دوره: 150 هزار تومان
‎در پایان دوره گواهی شرکت در دوره اهدا می شود.
‎برای اطلاعات بیشتر با شماره 09379383737 ‎کیوان محمودی
تماس حاصل فرمایید.

‎شرایط دوره:
‎حداقل سن ۲۵ سال حداکثر ۴۵ سال
‎آشنایی با زبان انگلیسی
‎آشنای با مهارت های هفت گانه کامپیوتر ICDL