ویرایش جدید کتاب قوانین رسمی بسکتبال 2020 از سوی فدراسیون جهانی بسکتبال منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، تفسیرهای ارائه شده در این کتاب، تفسیرهای فدراسیون جهانی بسکتبال از قوانین داوری بسکتبال ۲۰۲۰ هستند و از ابتدای ژانویه ۲۰۲۱ اجرا می‌شوند. همچنین تمام تفسیرهایی که از قبل توسط فیبا منتشر شده است، توسط این سند لغو می‌شوند.
شایان ذکر است، تفسیر قوانین داوری بسکتبال مرجعی برای بازیکن، سرمربی و داور در هر بخش زنان و مردان می‌باشد.
برای دانلود این فایل روی عبارت زیر کلیک کنید:
New_OBRI-2021-2