طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون بسکتبال، محمدرضا صالحیان رسما به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون بسکتبال منصوب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در متن حکم دکتر طباطبایی آمده است:
با عنایت به شایستگی، تجارب، تعهد و تخصص جنابعالی بدینوسیله به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب می‌گردید.
توفیق جنابعالی در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای فرهنگ غنی اسلامی در ورزش بسکتبال کشور را از خداوند متعال خواهانم.
محمدرضا صالحیان از داوران سابق بین‌المللی و چهره‌های خوشنام بسکتبال در داخل و خارج کشور است که از سال 2011 در لیست داوران بین‌المللی فیبا قرار گرفت.