قرعه کشی لیگ دسته یک بسکتبال امروز با حضور نمایندگان باشگاه ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مراسم قرعه کشی لیگ دسته یک بسکتبال مردان با حضور نمایندگان باشگاه ها برگزار شد.

رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال، مسعود عماری دبیر، پیام سیفی زاده مسئول کمیته مسابقات و داوران و منوچهر قانع دبیر کمیته مسابقات و داوران نیز در جلسه حضور داشتند.

در این جلسه تیم ها در گروه شمال و جنوب قرار گرفتند و برای هر تیم در هر یک از گروه ها بر اساس قرعه کشی عددی تعیین شد.

بر این اساس 14 تیم در گروه شمال و 13 تیم در جنوب قرار گرفتند.

با توجه به این که آخرین زمان پرداخت ورودی باشگاه ها چهارشنبه 24 مهر در نظر گرفته شده است و امکان اضافه یا کم شدن تیم ها وجود دارد، برنامه نهایی مسابقات پس از حضور قطعی تیم ها اعلام می شود.