بازی‌های روز سه‌شنبه 4/3/1400 لیگ دسته دو بسکتبال مردان کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در این رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:
گروه الف
علوی ایلام ۷۸ – خانه بسکتبال اردبیل ۵۵
خانه بستکبال بهار ۵۱ – خانه بسکتبال مریوان ۴۹
خانه بسکتبال لرستان ۵۷ – خانه بسکتبال همدان ۶۷
گروه ب
پارسه دامغان ۷۱ – کسری نیشابور ۶۷
رامیان ۵۷ – شهدا بابل ۶۹
خانه بسکتبال مشهد ۵۴ – شورا و شهرداری شاهرود ۶۲