بازی‌های روز ‌شنبه ۱۴۰۰/۳/8 لیگ دسته دو بسکتبال مردان کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در این رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:

گروه الف
کسری نیشابور ۵۴ – خانه بسکتبال مشهد ۵۱
شهدا بابل ۷۴ – شورا و شهرداری شاهرود ۶۷
رامیان ۴۱ – پارسه دامغان ۶۱
گروه ب
علوی ایلام ۵۷ – خانه بسکتبال لرستان ۶۱
خانه بسکتبال مریوان ۶۰ – خانه بسکتبال همدان ۶۵
خانه بسکتبال اردبیل ۶۱ – خانه بسکتبال بهار ۶۹