اولین جلسه کارگروه آموزش و استعدادیابی داوران ظهر امروز سه‌شنبه ۱۱ خرداد ماه با هدف آموزش، ارزیابی عملکرد، استعدادیابی، تعیین سطح آن‌ها برگزار شد و روش برگزاری جلسات و تدوین این دستورالعمل‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جلسه کارگروه خود را با هدف تدوین روش شناسایی، توانمند سازی و تعیین سطح داوران کشور با استفاده از فرمت برگزاری مسابقات رسمی، از سوی کمیته داوران و مسابقات در بخش آقایان و بانوان برگزار شد.
این جلسه کارگروه با حضور ریاست محترم فدراسیون و دعوت از داوران و ارزیاب‌های داوری تشکیل و مصوبات آن با نظرات و پیشنهادات آن‌ها تبدیل به استاندارد‌ها و روش‌های اجرایی می‌شود که در آینده مسیر ارتقا داوران را تعیین خواهد نمود.