iribf / ibl logo playing shirts

راهنمای کامل درج نشان ها بر روی لباس بازیکنان لیگ منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، با توجه به درخواست باشگاه های شرکت کننده درلیگ های بسکتبال ایران و ضرورت رعایت قوانین فیبا بر روی لباس تیم ها، کمیته بازاریابی و ارتباطات با انتشار راهنمای کامل درباره سایز نشان ها توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.

راهنمای لباس به شرح زیر است:

iribf / ibl logo playing shirts

امکان دانلود فایل های فیبا و لیگ بسکتبال ایران در این قسمت وجود دارد.

فایل ها ویژه برنامه های گرافیکی است.

نشان فیبا 

نشان لیگ بسکتبال ایران