بازی‌های روز ‌سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/18 لیگ دسته دو بسکتبال مردان کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در این رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:

گروه ج

پروتئین تعریف کرمانشاه ۸۳ – آینده سازان ایلام ۴۸
خانه بسکتبال نی ریز ۵۹ – شاهین شهر ۶۳
خانه بسکتبال نهاوند ۴۷ – زاگرس فرخ شهر ۶۳

گروه د

خانه بسکتبال رفسنجان ۶۰ – فولاد هرمزگان ۴۰
مهران شیراز ۶۷ – پادما یدک ایرانیان اصفهان ۶۴
خانه بسکتبال کهگلویه و بویر احمد ۸۴ – خانه بسکتبال یزد ۴۹

گروه ه

خانه بسکتبال شیراز ۴۸ – غفاری تاکستان ۵۷
خانه بسکتبال زنجان ۶۸ – ذوب آهن اصفهان ۶۵
اندیشه شهر کرد ۶۶ – خانه بسکتبال شهر بابک ۶۱