برنامه مرحله دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی کشور زیر 17 سال در بخش پسران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات و داوران برنامه مرحله دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی کشور زیر 17 سال در بخش پسران را اعلام کرد:

برنامه به شرح زیر است:

 

مرحله دوم مسابقات قهرمانی کشور

زیر 17 سال “

 

میزبان : چهارمحال و بختیاری(شهرکرد) ورود : بعدازظهر پنجشنبه 98/8/9-خروج : بعدازظهر سه شنبه 98/8/14

گروه B : مناطق 3-4-7-8

تیم ها :  اصفهان – چهارمحال و بختیاری – خراسان رضوی – گلستان هرمزگان – کرمان فارس – خوزستان

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
جمعه

10/8/1398

  خوزستان اصفهان
  کرمان خراسان رضوی
  فارس چهارمحال و بختیاری
  هرمزگان گلستان
شنبه

11/8/1398

  اصفهان فارس
  خوزستان کرمان
  چهارمحال و بختیاری هرمزگان
  خراسان رضوی گلستان
  کرمان اصفهان
  هرمزگان فارس
  گلستان خوزستان
  خراسان رضوی چهارمحال و بختیاری
یکشنبه

12/8/1398

  گلستان کرمان
  اصفهان هرمزگان
  فارس خراسان رضوی
  خوزستان چهارمحال و بختیاری
دو شنبه

13/8/1398

  هرمزگان خراسان رضوی
  اصفهان گلستان
  فارس خوزستان
  چهارمحال و بختیاری کرمان
  خراسان رضوی اصفهان
  خوزستان هرمزگان
  چهارمحال و بختیاری گلستان
  کرمان فارس
سه شنبه

14/8/1398

  خراسان رضوی خوزستان
  گلستان فارس
  هرمزگان کرمان
  اصفهان چهارمحال و بختیاری

ساعت و زمان برگزاری مسابقات توسط ناظر فدراسیون در محل مسابقات هماهگ خواهد گردید.

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال