بازی‌های روز ‌دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲4 لیگ دسته دو بسکتبال مردان کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در این رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:

گروه ج‌

پروتئین تعریف کرمانشاه ۶۸ – زاگرس فرخ شهر ۵۹
خانه بسکتبال سنقر ۸۵ – خانه بسکتبال نهاوند ۶۱
خانه بسکتبال نی ریز ۶۹ – آینده سازان ایلام ۳۶