کمیته آموزش و مربسان فدراسیون بسکتبال دوره آنلاین آماده‌سازی روانی ورزشکاران برای مسابقات این رشته را برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، این دوره که روز ۱۹ تیر ماه ساعت ۱۶ الی ۱۸ با تدریس دکتر محسن پروازی روانشناس مرکز مشاوره و مهارت‌های ذهنی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد، ۳ متیاز آموزشی نیز همراه دارد.
علاقمندان می‌توانند از طریق سامانه ملی در سایت فدراسیون بسکتبال ثبت نام خود را انجام دهند.