اولین دوره قهرمانی 3×3 باشگاه‌ها دستجات آزاد کشور در سه مرحله برگزار می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، این نراحل به شرح زیر است:
مرحله اول یا مرحله استانی
در این مرحله تمامی استان‌ها مسابقات باشگاهی خود را برگزار می‌کنند و متناسب با تعداد تیم‌های شرکت کننده در مسابقات استانی نماینده و یا نمایندگان باشگاهی استان را به مرحله دوم (مسابقات ۸ منطقه) معرفی می‌نمایند. این مرحله تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ به اتمام می‌رسد.

مرحله دوم یا مسابقات مناطق (۸منطقه)
تیم‌های برگزیده از مرحله اول در مناطق ۸گانه مسابقات مناطق کشور را برگزار می‌کنند و از هرمنطقه ۲ تیم به مرحله نهایی راه پیدا خواهند کرد. (۱۶ تیم دهه اول مرداد)
1

مرحله سوم یا مرحله نهایی
این مرحله با حضور ۱۶ تیم که از مسابقات مناطق ۸ گانه به این مرحله راه پیدا کرده‌اند برگزار می‌گردد. (دهه دوم مرداد)

شایان ذ‌کر است، هر تیم می‌تواند ۶ بازیکن به مسابقات معرفی نماید که در هر مرحله می‌بایست از ۴ بازیکن استفاده نماید و هیچ تیمی نمی‌تواند در مراحل بالاتر از بازیکن یا بازیکنانی غیر از ۶ بازیکن معرفی شده، استفاده نماید.