بازی‌های روز ‌یکشنبه ۱۳ تیر ماه لیگ دسته دو بسکتبال مردان کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در این رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:

گروه ب
علوی ایلام ۷۵ – خ ب مریوان ۷۲
خ ب اردبیل ۷۰ – خ ب لرستان ۶۳
خ ب بهار ۶۳ – خ ب همدان ۸۱

گروه د
خ ب کهگلویه و بویر احمد ۶۶ – خ ب رفسنجان ۲۹
خ ب یزد ۵۵ – پادما یدک ایرانیان اصفهان ۸۶
مهران شیراز ۸۱ – فولاد هرمزگان ۶۹

گروه ه
خ ب شیراز‌ ۷۶ – ذوب آهن اصفهان ۷۰
خ ب زنجان ۷۵ – غفاری تاکستان ۶۳
اندیشه شهر کرد ۷۰ – خ ب شهر بابک ۶۳