داور بین المللی کشورمان طی حکمی به عنوان رئیس انجمن بسکتبال اداره تربیت بدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در این حکم آمده است:
جناب آقای هادی سالم
بنا به پیشنهاد رئیس محترم تربیت بدنی و نظر به تجارب و سوابق جنابعالی در طی سال‌ها فعالیت در رشته ورزشی بسکتبال، طی این حکم به مدت دو سال به عنوان رئیس انجمن بسکتبال تربیت بدنی این اداره کل منصوب می‌شوید.
امید است با تلاش و برنامه ریزی مناسب و بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص دانشگاهی، در توسعه هرچه بیشتر این رشته ورزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور موفق و موید باشید.