بازی‌های روز ‌سه‌شنبه ۱۵ تیر ماه لیگ دسته دو بسکتبال مردان کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در این رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:
گروه ج

پروتئین تعریف کرمانشاه ۶۹ – اینده سازان ایلام ۶۳
خ ب نی ریز ۷۱ – زاگرس فرخ شهر ۷۰

گروه ه

اندیشه شهرکرد ۶۴ – خ ب زنجان ۶۶
ذوب آهن اصفهان ۶۵ – غفاری تاکستان ۷۳
خ ب شیراز ۷۲ – خ ب شهر بابک ۶۲