بازی‌های روز ‌چهارشنبه ۱۶ تیر ماه لیگ دسته دو بسکتبال مردان کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در این رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:

گروه ج

پروتیین تعریف کرمانشاه ۷۹ – خ ب نی ریز ۶۶
زاگرس فرخ شهر ۵۲ – شاهین شهر ۶۸