بازی‌های روز ‌پنج‌شنبه ۱۷ تیر ماه لیگ دسته دو بسکتبال مردان کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در این رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:
گروه ج

شاهین شهر ۸۸ – خ ب نی ریز ۶۰
زاگرس‌ فرخ شهر ۸۲ – آینده سازان ایلام ۴۲

گروه ه

اندیشه شهر کرد ۶۳ – خ ب شیراز ۴۸
غفاری تاکستان ۷۱ – خ ب شهر بابک ۴۸
ذوب آهن اصفهان ۶۵ – خ ب زنجان ۷۲