برنامه مرحله دوم مسابقات قهرمانی کشور زیر 17 در بخش پسران سال اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات و داوران برنامه مرحله دوم مسابقات قهرمانی کشور زیر 17 سال در بخش پسران را اعلام کرد.

 

 

مرحله دوم مسابقات قهرمانی کشور

زیر 17 سال “

 

میزبان : زنجان                             ورود : بعدازظهر پنجشنبه 9/8/1398-خروج : بعدازظهر سه شنبه 14/8/1398

گروه A : مناطق 1-2-5-6

تیم ها :  تهران-مازندران-شهرستانهای تهران-البرز-زنجان-اردبیل-کرماشاه-کردستان

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
جمعه

10/8/1398

  کردستان تهران
  کرمانشاه مازندران
  اردبیل شهرستانهای تهران
  زنجان البرز
شنبه

11/8/1398

  کردستان اردبیل
  تهران کرمانشاه
  مازندران زنجان
  البرز شهرستانهای تهران
  اردبیل تهران
  مازندران شهرستانهای تهران
  کردستان البرز
  زنجان کرمانشاه
یکشنبه

12/8/1398

  مازندران کردستان
  البرز اردبیل
  شهرستانهای تهران کرمانشاه
  تهران زنجان
دو شنبه

13/8/1398

  اردبیل مازندران
  کرمانشاه کردستان
  البرز تهران
  زنجان شهرستانهای تهران
  کرمانشاه اردبیل
  مازندران البرز
  شهرستانهای تهران تهران
  زنجان کردستان
سه شنبه

14/8/1398

  کرمانشاه البرز
  تهران مازندران
  شهرستانهای تهران کردستان
  اردبیل زنجان

ساعت و زمان برگزاری مسابقات توسط ناظر فدراسیون در محل مسابقات هماهگ خواهد گردید.

تلفن هماهنگ کننده : آقای نوروزیان 09195815562

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال