براساس اعلام فدراسیون جهانی بسکتبال، تعداد ناظران و داوران بین‌المللی ایران در دوره 2021 تا 2023 افزایش پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، طبق اعلام فیبا تعداد ناظرین و داوران بین‌المللی ایران افزایش پیدا کرد. مجموع ناظر و ‌داور دور قبل ۱۱ نفر بوده است که در این دوره این تعداد به 15 نفر افزایش پیدا کرده است. یک نفر ناظر و مجموعا 3 نفر در بخش داوران اضافه شدند که یک نفر آن‌ها خانم است. به این ترتیب سهمیه داوران خانم از ۱ سهمیه در دور قبلی به ۲ سهمیه افزایش پیدا کرده است.
اسامی اعلام شده داوران بین‌المللی ایران از سوی فیبا به شرح زیر است:
آریان جمشیدی
محمد دوست
سمانه دهقانی
محمد رجبی
هادی سالم
رامین فتحی
صادق قنبری
مهسا کارگری
جواد مرادی
جعفر محمدپور
اسامی اعلام شده ناظران بین‌المللی ایران از سوی فیبا به شرح زیر است:
ورژ آبکاریان
شهرام پرنیاک
محمدرضا صالحیان
هما گودرزی
صنم نظامی