به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، ‎دوره تربیت مدیر برگزاری رویداد های ورزشی بسکتبال در کمیته ملی المپیک از صبح امروز 1 آبان در کمیته ملی المپیک آغاز شد.

اسامی مدرسان این دوره به شرح زیر است:

– ‎خدمات پزشکی ورزشی رویدادهای ورزشی مدرس: دکتر رامین احمدی طباطبایی (ریاست فدراسیون بسکتبال و عضو کمیسیون پزشکی فیبا)
– ‎انواع رویداد های ورزشی مدرس: دکتر علیرضا رحیمی (دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی و رئیس کمیته آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال)
‎- طرز اجرای رویدادهای ورزشی مدرس: پیام سیفی زاده ( رئیس کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال)
– ‎بازاریابی و رسانه های اجتماعی رویداد های ورزشی مدرس آرمین امانتی (دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی و مدیر رسانه های اجتماعی فدراسیون بسکتبال)
‎- منابع انسانی و کمیته داوطلبی رویداد های ورزشی مدرس دکتر نوید آرازشی (دکتری مدیریت ورزشی)