وزیر-فرهنگ-و-ارشاد-اسلامی-در-پیامی-درگذشت-برادر-مدیرکل-فرهنگ-و-ارشاد-اسلامی-را-تسلیت-گفت

گزارش تصویری