سرپرست خزانه‌دار فدراسیون بسکتبال گفت: پاداش همه بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی حاضر در المپیک توکیو طبق لیست وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک که در چندین نوبت به فدراسیون ابلاغ شده، به صورت کامل پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لعبت خلیلی سرپرست خزانه‌دار فدراسیون در پاسخ به اظهارات برخی از رسانه‌ها مبنی بر عدم پرداخت پاداش برخی ورزشکاران المپیکی که از سوی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک به آن‌ها تعلق گرفته است، عنوان کرد: وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در شش نوبت برای ما پول واریز کردند و در هر نوبت لیستی از اعضای تیم ملی به ما دادند که براساس آن پرداختی‌ها انجام می‌شد. یک لیست توسط وزارت ورزش و جوانان برای ما ارسال نشده بود، پس از پیگیری‌هایی که انجام شد روز چهارشنبه 17 شهریور ماه با تاخیر این لیست هم به دست ما رسید و همان روز چک پاداش بازیکنان را کشیدیم که روز شنبه 20 شهریور ماه به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.
وی افزود: باید به این نکته هم اشاره کنم که مالیات 10 درصدی که باید از مبلغ پاداش بازیکنان و کادر فنی کسر می‌شد هم فدراسیون به عنوان هدیه پرداخت کرد. مالیات از پاداش اعضای تیم ملی کسر نشد و این مبلغ به صورت کامل به همه بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی حاضر در المپیک توکیو طبق لیست وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک پرداخت شد.