کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال در نظر دارد، یک دوره کلاس آموزش تربیت مدرس داوری بسکتبال به همراه آزمون در بخش بانوان و آقایان از روز شنبه 27 شهریور ماه لغایت روز دوشنبه 29 شهریور ماه به مدت سه روز در محل فدراسیون بسکتبال برگزار نماید.

به گزارش روابط عمومی فدارسیون بسکتبال، باتوجه به تدوین و اجرایی شدن آئین نامه و دستورالعمل‌های کلاس‌های تربیت مدرس، داوری درجه سه و ارتقا توسط اعضای کارگروه داوری، کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال جهت یکسان سازی و بالا بردن راندمان کلاس‌های داوری این دوره را برگزار می‌کند.
داوطلبین واجد شرایط می‌توانند از طریق هیات مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 24 شهریور ماه به فدراسیون معرفی نمایند.
شایان ذکر است، افرادی که موفق به گذراندن این دوره شوند مجاز به تدریس در کلاس‌های ارتقا، درجه سه و توجیهی می‌باشند.