وبینار باز آموزی آمارگیران لیگ برتر بسکتبال با حضور آمارگیران لیگ آقایان و بانوان روز چهارشنبه 24 شهریور از ساعت 9 الی 12 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، این وبینار با تدریس سینا اسفندیارپور و با حضور 55 نفر از آمارگیران لیگ برتر بسکتبال بانوان و آقایان با هدف مرور قوانین فیبا برگزار شد.