کلاس آموزش تربیت مدرس داوری بسکتبال از روز شنبه ۲۷ شهریور ماه لغایت روز دوشنبه ۲۹ شهریور ماه به مدت سه روز در محل فدراسیون بسکتبال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، اسامی قبول شدگان در این دوره از کلاس‌ها به شرح زیر است:
جعفر محمدپور
رضا جوادی
ورژ آبکاریان
احسان سرباز رحیمی
بهرام منصوری
علی نوروزیان