نتایج روز ۷ مهر ماه مسابقات بسکتبال نخبگان کشور با عنوان جام پدیده‌ها که در ۸ منطقه برگزار می‌شود، مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، این دیدارها روز چهارشنبه ۷ مهر ماه برگزار شد‏‏، نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
منطقه ٣
مرکزی 73 شهرکرد68

منطقه ٧
هرمزگان ٧١ – كرمان ٣٠