تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور آقایان در سال جاری می‌بایست قرارداد بازیکنان و کادرفنی تیم خود را در سامانه ملی بسکتبال ثبت کنند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، باتوجه به آغاز مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور آقایان در سال جاری از 24 مهر ماه و باتوجه به عقد قرارداد بازیکنان با باشگاه‌ها و لزوم ثبت قرارداد در دفتر هیات بسکتبال استان مربوطه و سامانه ملی بسکتبال، جهت جلوگیری از هرگونه عواقب احتمالی، تیم‌ها می‌توانند فلوچارت و روش ثبت قراردادها را در زیر مطالعه کنند:
مراحل ثبت قرارداد با بازیکنان و کادرفنی در لیگ های بسکتبال
– 1مذاکره با بازیکن / کادر فنی مورد نظر باشگاه جهت فعالیت در فصل مسابقاتی
– 2درصورت توافق پر کردن فرم قرارداد اخذ شده از فدراسیون بسکتبال
– 3امضاء قرارداد در محل هیئت بسکتبال استان با حضور بازیکن ( ارائه کارت ملی ) ، نماینــده باشگاه ( ارائه کارت ملی و
معرفی نامه از باشگاه)
– 4ثبت قرارداد در دفتر و سامانه توسط هیئت محترم استان بلافاصله بعد از امضا قرارداد
– 5ارائه قراردادهای ثبت شده به باشگاه برای تحویل قرارداد به فدراسیون بسکتبال
– 6چک نهایی قراردادها توسط کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال و تائید قراردادهای ثبت شده در سامانه ملی بسکتبال
توسط مسئول سامانه
-7تحویل برگه قرارداد باشگاه به نماینده باشگاه و بایگانی باقی نسخ در فدراسیون
– 8هیئت های محترم استان می توانند جهت راهنمایی از نحوه ثبت قرارداد به لینک زیر مراجعه نمایند :
http://portal.iranbasketball.org/help/help1