انتصاب مدیران جدید 3 منطقه پخش فرآورده های نفتی کشور

رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال سرپرست دپارتمان مسابقات آقایان و عضو کمیته فنی فدراسیون بسکتبال را معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال طی احکامی جداگانه احمد نوروزی و اسداله لارودی را به ترتیب به عنوان سرپرست دپارتمان مسابقات آقایان و عضو کمیته فنی فدراسیون بسکتبال منصوب کرد.

در حکم احمد نوروزی آمده است:

جناب آقای احمد نوروزی

باسلام
احتراما ، با عنایت به تجربه ، تخصص و شایستگی جنابعالی و پیشنهاد دبیر فدراسیون بسکتبال و تائید اینجانب ، به موجب این ابلاغ به عنوان “سرپرست دپارتمان مسابقات آقایان فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران” منصوب می شوید.

 

در حکم اسدالله لارودی آمده است:

جناب آقای اسداله لارودی

باسلام
احتراما ، با عنایت به تجربه ، تخصص و شایستگی جنابعالی ، به موجب این حکم به عنوان “عضو کمیته فنی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران” منصوب می شوید.

امید است با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها در توسعه و ارتقاء بسکتبال موفق باشید.