انتصاب مدیران جدید 3 منطقه پخش فرآورده های نفتی کشور

رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال سرپرست دپارتمان مسابقات آقایان و عضو کمیته فنی فدراسيون بسكتبال را معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال طی احکامی جداگانه احمد نوروزی و اسداله لارودی را به ترتیب به عنوان سرپرست دپارتمان مسابقات آقایان و عضو کمیته فنی فدراسيون بسكتبال منصوب کرد.

در حکم احمد نوروزی آمده است:

جناب آقای احمد نوروزی

باسلام
احتراما ، با عنايت به تجربه ، تخصص و شايستگي جنابعالي و پیشنهاد دبیر فدراسیون بسکتبال و تائید اینجانب ، به موجب این ابلاغ به عنوان “سرپرست دپارتمان مسابقات آقایان فدراسيون بسكتبال جمهوری اسلامی ايران” منصوب می شوید.

 

در حکم اسدالله لارودی آمده است:

جناب آقای اسداله لارودی

باسلام
احتراما ، با عنايت به تجربه ، تخصص و شايستگي جنابعالي ، به موجب این حکم به عنوان “عضو کمیته فنی فدراسيون بسكتبال جمهوری اسلامی ايران” منصوب می شوید.

امید است با بهره گیری از تمامي ظرفيت ها در توسعه و ارتقاء بسكتبال موفق باشید.