لیگ دسته دو بسکتبال بانوان از روز پنج شنبه 2 آبان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، هفته اول دور رفت لیگ دسته دو بسکتبال بانوان امروز آغاز شد.

نتایج روز پنج شنبه 2 آبان در گروه الف:

شهرداری خمینی شهر 66 – 22 پویش دانه زنجان

هیات گچساران63 – 55 شاهین تهران

نتایج روز پنج شنبه 2 آبان در گروه ب:

شهرداري كرمان ٥٦-  ٦٠ اكسون تهران

فولاد مباركه سپاهان٦١- ٣٥ اسكويي تهران

نتایج روز جمعه 3 آبان در گروه الف: 

هیأت گچساران 69- 75 شهرداری خمینی شهر

هیأت اسلام شهر 39 –  74 شاهین تهران

نتایج روز جمعه 3 آبان در گروه ب:

اکسون تهران  80  – 32 بهنام تهران

شهرداری کرمان 48 – 73 فولاد مبارکه سپاهان