یک دوره کلاس داوری درجه سه در شهریار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، یک دوره کلاس داوری درجه سه در شهریار برگزار شد.

لیلا علیمرادی و شهرام پرنیاک از مدرسان این دوره بودند.