یک دوره آموزشی آمار رویدادهای بسکتبال به میزبانی استان قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دوره آموزشی آمار بسکتبال به مدت دو روز در تاریخ پنج شنبه و جمعه ۲و۳ آبان ماه به میزبانی هیئت بسکتبال استان قم برگزار شد.

مدرسان این دوره نازلی مسیحی و سینا اسفندیارپور، مدرسان رسمی آمار فدراسیون بسکتبال بودند.

در این دوره ۴۰ نفر شرکت کننده از استان های مختلف شرکت داشتند که طی آن با قوانین تئوری آمارگیری فیبا و کار با نرم افزار FIBAlivestats V7 آشنا شدند. شرکت کنندگان در صورت قبولی در امتحان تئوری و عملی، گواهی حضور در دوره از طرف فدراسیون بسکتبال دریافت خواهند کرد.