اولین دوره مسابقات سه نفره دانشجویان دانشگاه های منطقه یک کشور به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، اولین دوره مسابقات سه نفره دانشجویان دانشگاه های منطقه یک کشور
با حضور ۱۳ تیم و به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی تهران سوم آبان ماه برگزار شد.
در پایان این رقابتها تیم های دانشگاه پیام نور البرز، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف به ترتیب به مقام های اول و سوم رسیدند.