دکتر رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال عصر روز گذشته دوشنبه 17 آبان ماه به همراه جعفر محمدپور رئیس هیات استان تهران با حسین اوجاقی سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در این دیدار جهت اجرای تفاهم‌نامه فی ما بین، گسترش بسکتبال سه نفره و در اختیار قرار دادن اماکن ورزشی شهرداری تهران، بحث و گفت و گو شد.
همچنین تشکیل کارگروه سازمان ورزش شهرداری و هیات تهران جهت همکاری دوجانبه و توسعه بسکتبال همگانی از موارد مطرح شده در این دیدار بود.