مطابق دستورالعمل نحوه انتخاب و تشکیل کمیسیون داوران فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران بدین‌وسیله شرایط و اسامی رای دهندگان کمیسیون‌های داوران مورد تأیید این فدراسیون اعلام می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مقتضی است افراد واجد شرایطی که اسامی آنان در لیست‌ پیوست اعلام نشده، تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 23 آبان 1400 با ارسال پیامک (مشخصات و سوابق ورزشی) به شماره 09122541946 آقای جواد مرادی تماس حاصل نمایند.
کلیه رای دهندگان باید تا روز دوشنبه 24 آبان ماه، عضو سامانه ملی بسکتبال کشور شوند.
شرایط رای دهندگان:
1-کلیه مدرسان بین المللی دوره‌های داوری مورد تأیید کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی.
2-کلیه داوران دارای مدرک داوری بین المللی مورد تأیید کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی.
3-کلیه داوران درجه ملی که در (سه) سال گذشته در سطح لیگ برتر به عنوان سرداور، داور و ناظر داوری حضور و فعالیت داشته‌اند.
4-کلیه داوران درجه یک که در (سه) سال گذشته در سطح لیگ برتر به عنوان سرداور، داور و ناظر داوری حضور و فعالیت داشته‌اند.
تبصره یک: کارت‌های مدرسی یا داوری رأی دهندگان می‌بایست در زمان رأی گیری دارای اعتبار باشد. ملاک عمل در اولین انتخابات احراز فعال بودن داور، توسط کمیته مسابقات و داوران فدراسیون می‌باشد.
تبصره دو: مدرسان و داوران رأی محرومیت قطعی شش ماه و یا بیشتر نداشته باشند.
اسامی رای دهندگان کمیسیون‌های داوران:
داوران