مطابق دستورالعمل نحوه انتخاب و تشکیل کمیسیون مربیان فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران بدین‌وسیله شرایط و اسامی رای دهندگان کمیسیون‌های مربیان مورد تأیید این فدراسیون اعلام می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مقتضی است افراد واجد شرایطی که اسامی آنان در لیست‌ پیوست اعلام نشده، تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 23 آبان 1400 با ارسال پیامک (مشخصات و سوابق ورزشی) به شماره 09123889760 آقای جواد رحمتی پور تماس حاصل نمایند.
کلیه رای دهندگان باید تا روز دوشنبه 24 آبان ماه، عضو سامانه ملی بسکتبال کشور شوند.
شرایط رأی دهندگان
1.کلیه مدرسان بین المللی دوره‌های مربیگری مورد تأیید کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی.
2.کلیه مربیان دارای مدرک مربیگری بین المللی (فیبا کوچ) مورد تأیید کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی.
3.کلیه سر مربیانی که در (سه) سال گذشته در سطح لیگ برتر و لیگ دسته یک کشور حضور و فعالیت داشته‌اند.
تبصره یک: کارت‌های مربیگری رأی دهندگان می‌بایست در زمان رأی گیری دارای اعتبار باشد.
تبصره دو: مدرسان و مربیان رأی محرومیت قطعی بیشتر از شش ماه نداشته باشند.
اسامی رای دهندگان کمیسیون‌های مربیان:
مربیان