مطابق دستورالعمل نحوه انتخاب و تشکیل کمیسیون ورزشکاران فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران بدین‌وسیله اسامی داوطلبین انتخابات کمیسیون ورزشکاران مورد تأیید کمیته نظارت بر انتخابات کمیسیون‌های فدراسیون اعلام می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی فدارسیون بسکتبال، باتوجه به برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران در روز شنبه ۲۹ آبان ماه، اسامی داوطلبین در این بخش اعلام می‌گردد.
اسامی داوطلبین کمیسیون ورزشکاران: