پیرو اطلاعیه‌های قبلی فدراسیون بسکتبال، در خصوص انتخابات کمیسیون‌های ورزشکاران، مربیان و داوران، بر اساس مصوبه کمیته نظارت بر انتخابات کمیسیون‌های فدراسیون بسکتبال، مبنی بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی و غیر حضوری، به اطلاع می رساند امکان حضور در محل فدراسیون، جهت شرکت در انتخابات برای داوطلبان یا رای دهندگان میسر نمی‌باشد.
داوطلبان یا رای دهندگان می‌توانند با مراجعه به سامانه ملی بسکتبال در انتخابات کمیسیون‌های ورزشکاران، مربیان و داوران شرکت کنند.