Iran flag on concrete wall. Horizontal panoramic banner. 3D illustration

نتایج انتخابات کمیسیون‌های ورزشکاران، مربیان و داوران فدراسیون بسکتبال اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، انتخابات کمیسیون‌های ورزشکاران، مربیان و داوران به ترتیب در روزهای ۲۶، ۲۹ و ۳۰ آبان ماه از طریق سامانه ملی بسکتبال انجام شد. نتایج این انتخابات به شرح زیر است:
نتایج انتخابات کمیسیون‌ها