برنامه مسابقات لیگ دسته یک، دو، جوانان و نوجوانان در بخش بانوان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دپارتمان مسابقات و داوران بانوان برنامه مسابقات لیگ دسته یک، دو، جوانان و نوجوانان را اعلام کرد.

برنامه لیگ دسته یک :

برنامه لیگ یک A

برنامه لیگ یک B

برنامه لیگ دسته دو:

برنامه لیگ دو A 

برنامه لیگ دو B 

برنامه لیگ نوجوانان:

برنامه لیگ نوجوانان A

برنامه لیگ نوجوانان B

برنامه لیگ جوانان:

برنامه لیگ جوانان A

برنامه لیگ جوانان B