کلاس ارتقا داوری درجه یک به ملی از تاریخ 6 الی 8 آذر ماه به مدت سه روز در تالار بسکتبال آزادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، این دوره با حضور 37 داور در دو بخش بانوان و آقایان با تدریس جعفر محمدپور و ورژ آبکاریان برگزار شد. در روز اول مباحث تئوری و در روز دوم موارد عملی آموزش داده شد و پس از آن در روز پایانی این دوره آزمون عملی آمادگی جسمانی و تئوری قوانین و مقررات بسکتبال از شرکت‌کنندگان گرفته شد.