رئیس فدراسیون بسکتبال با حضور در مسابقات نخبگان استان البرز، با مجتبی جانعلی مدیرکل ورزش و جوانان این استان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دکتر رامین طباطبایی رئیس فدراسیون روز گذشته سه‌‎شنبه 9 آذر ماه ضمن حضور در مسابقات نخبگان استان البرز با مجتبی جانعلی مدیرکل ورزش و جوانان این استان دیدار کرد.

در این دیدار، علیرضا رحیمی رئیس هیات بسکتبال استان البرز نیز حضور داشت.