نمایی از جایگاه ویژه

میثم میرزائی
نیکولا دراگوویچ

گزارش تصویری