جلسه کمیسیون‌های ورزشکاران، مربیان و داوران ، ظهر امروز چهارشنبه 17 آذر ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در این جلسه با رای‌گیری اعضای کمیسیون، محمد جمشیدی به عنوان رئیس کمیسیون ورزشکاران، محمد کسایی‌پور به عنوان رئیس کمیسیون مربیان و محمد رجبی به عنوان رئیس کمیسیون داوران انتخاب شدند.
در جلسه بعدی کمیسیون‌ها که در هفته‌های آتی برگزار خواهد شد، نفرات شرکت‌کننده در مجمع نیز انتخاب خواهند شد.
شایان ذکر است، این جلسه با حضور اعضای کمیته نظارت بر انتخابات کمیسیون‌ها برگزار شد.