نتایج لیگ دسته بسکتبال در بخش بانوان مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بانوان در دو گروه  الف و ب برگزار شد.

نتایج بازی های روز پنج شنبه درگروه الف:

خانه بسکتبال بوشهر۵٢-جم شهر کرد۶٢
پیام ارتباطات تهران ۴٢-آرارات تهران ۶٩

نتایج بازی های روز پنج شنبه درگروه ب:

مولتی کافه مشهد ۶۰-شورای شهر و شهرداری قزوین ۶۹
خانه بسکتبال هرمزگان٧٣-صنایع دستی راستکردار بندر انزلی۴۶

نتایج بازی های روز جمعه درگروه الف:

خانه بسکتبال بوشهر۵٣-پیام ارتباطات تهران ۵٨
خانه بسکتبال کرمانشاه ٠- آرارات تهران ٢٠

نتایج بازی های روز جمعه درگروه ب:

وولف تهران۶٢-صنایع دستی راستکردار بندر انزلی ٣٨
مولتی کافه مشهد ۶۴- خانه بسکتبال بندر عباس۶٢