نتایج لیگ دسته بسکتبال در بخش بانوان مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بانوان در دو گروه  الف و ب برگزار شد.

نتایج بازی های روز پنج شنبه درگروه الف:

خانه بسكتبال بوشهر٥٢-جم شهر كرد٦٢
پيام ارتباطات تهران ٤٢-آرارات تهران ٦٩

نتایج بازی های روز پنج شنبه درگروه ب:

مولتی کافه مشهد ۶۰-شورای شهر و شهرداری قزوین ۶۹
خانه بسكتبال هرمزگان٧٣-صنايع دستي راستكردار بندر انزلي٤٦

نتایج بازی های روز جمعه درگروه الف:

خانه بسكتبال بوشهر٥٣-پيام ارتباطات تهران ٥٨
خانه بسكتبال كرمانشاه ٠- آرارات تهران ٢٠

نتایج بازی های روز جمعه درگروه ب:

وولف تهران٦٢-صنايع دستي راستكردار بندر انزلي ٣٨
مولتي كافه مشهد ٦٤- خانه بسكتبال بندر عباس٦٢