لیگ بسکتبال جوانان در بخش دختران از امروز آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ جوانان در بخش دختران امروز با برگزاری 4 دیدار در دو گروه الف و ب برگزار شد.

نتایج روز پنجشنبه در گروه الف:

ذوب آهن اصفهان 52 – خانه بسكتبال کرمانشاه 59
خانه بسكتبال نهاوند 62  – سورتينگ رضواني بادله مياندرود 44

نتایج روز پنجشنبه در گروه ب:

فولادمباركه سپاهان۷۶- داناک مشهد ٣٨
خانه بسكتبال يزد٣٤- عادلي صومعه سرا ٥٢

مسابقات فردا جمعه ادامه خواهد داشت.